EFI Baja

Egészségfejlesztési Iroda Baja

Egészségfejlesztés a Bajai Kistérségben.

TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0053

Intézményünk, a Bajai Szent Rókus Kórház sikerrel pályázott az Új Széchényi Terv támogatási rendszerében a
Társadalmi Megújulás Operatív Program TÁMOP 6.1.2/11/3 számú konstrukcióban meghirdetett „Egészségre
nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségekben” című egészségfejlesztési projektre.
A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság és a speciális, magas
kockázattal élő célcsoportok körében, kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési projekt keretében,
az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakításával és az egészségügyi ellátórendszer
egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével.
Alapvető cél:
A konstrukció alapvető céljai - Társadalmi Megújulás Operatív Program illetve a Népegészségügyi Program
célkitűzéseivel összhangban - a szív-érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása,
a korai és elkerülhető halálozást befolyásoló életmód illetve szokások javítása. Az egyének egészségük iránti
felelősségének-, az öngondoskodás képességének-, a helyi közösségek és a társas támogatások erősítése,
az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatása, ennek
következtében a lakosság életminőségének javítása, az egészségben eltöltött életévek növelése, a megalapozott
tervekre épülő, egészséget támogató közösségi döntéshozatali gyakorlat meghonosítása, ezen gyakorlatok
mérhető számbeli növekedése.
Specifikus cél:
- Az egészséges életmódot támogató pozitív közösségi minták elterjesztése a szükséges intézményrendszer
i háttér kialakításával;
- A legjelentősebb, idült, nem-fertőző betegségek okozta halálozás és betegségteher megelőzése és
csökkentése az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások révén;
- A lakosság széles körének fizikai aktivitásra, mozgásban gazdag életmódra ösztönzése az idült, nem
fertőző betegségek megelőzése érdekében;
- A dohányzás és a problémás alkoholfogyasztás visszaszorítása;
- Mentális egészség javítása.
Pályázat adatai:
Pályázat száma    TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0053
A projekt címe    Egészségfejlesztés a Bajai Kistérségben
Projekt helyszín (megye)    Bács-Kiskun megye
Projekt helyszín (régió)    Dél-Alföldi régió
Projekt helyszín (helység)    6500 Baja, Rókus u. 10.
Igényelt támogatás    124.995.685,- Ft
Projekt összköltség    124.995.685,- Ft
Támogatás mértéke    100%
Futamidő    2013 július – 2014 december (17 hónap)


A pályázat rövid összefoglalója

Egészségfejlesztés a Bajai Kistérségben

A Bajai Szent Rókus Kórház a kistérség egészségügyi ellátórendszerén belül meghatározó intézmény.
A projekt segítségével a gyógyító ellátás mellett az egészségfejlesztés területén is aktív, központi szerepet
tud betölteni. Helyet biztosít a szervezett prevenciós programoknak, szakmai és koordinatív támogatást
nyújt a kistérségben tevékenykedő szakmai és civil szervezetnek tevékenységükhöz.

A cél olyan egészségfejlesztési és egészség-megőrzési „központ” létrehozása, mely bázisa lesz az országos,
valamint a helyi népegészségügyi- és egészséges életmódra nevelő programok megvalósításának,
prevenciót segítő akciók lebonyolításának. Kapcsolatot teremthet és színteret biztosíthat a területen
működő egészségügyi és szociális szolgáltatók és civil szervezetek kezdeményezéseihez, együttműködéséhez.
Így a kistérségben egy többfunkciós közösségi tér jön létre, amely helyt adhat egészségügyi témájú laikus és
szakmai továbbképzéseknek, tájékoztatóknak, életmódprogramoknak, önsegítő csoportok működésének.
 
Átfogó célok
     - a lakosság egészségi állapotának javítása, az egészségben eltöltött életévek növelése
    - a kistérségen élők életminőségének javítása
    - a morbiditási (megbetegedési) és mortalitási (halálozási) mutatók javítása
    - a kistérség versenyképességének, foglalkoztatásának javítása, egészségi állapotban
       meglévő egyenlőtlenségek csökkentése
    - egészségtudatosság, egészségtudatos életmód kialakítása
    - felelős hozzáállás és öngondoskodás erősítése, elérése
    - az egészségfejlesztés kistérségi szintű intézményi hátterének biztosítása, átfogó fejlesztése,partnerségi
      koordináló együttműködés az egészségfejlesztési tevékenységet végző helyi szakmai és civil szervezetekkel