EFI Baja

Egészségfejlesztési Iroda Baja

Egészségügyi dolgozók egészségfejlesztő programjai

Pályázatunk keretében munkahelyi egészségfejlesztési programot is megvalósítunk saját dolgozóink részére.
Célunk, hogy az egészségügyben dolgozók kiváló testi-lelki-mentális állapotban tudják végezni mindennapi
feladatukat, életmódjukkal jó példát mutassanak.
Kiemelt programelemek: lelki egészség védelme, mozgásprogramok, stressz-kezelés, dohányzásról való leszokás támogatás.

Kiadványok

Az egészségfejlesztő programok hatékonyságát tematikus kiadványokkal erősítjük.
Így pl. a  különböző kockázattal élők számára étrendi és mozgás tanácsokat összefoglaló moduláris,
kézikönyv jellegű kiadványt készítünk és adunk közre; a mozgásterápiás tornafoglalkozásokhoz kapcsolódóan
az otthon is végezhető mozgássorokat bemutató DVD-t készítünk, a lelki egészség védelmét szolgáló
programokhoz kapcsolódóan „életmentő kártya” készül bármikor elérhető segítséget nyújtó telefonszámokkal

Idősek közösségben tartása

Hazánk az elöregedő társadalmak közé tartozik, évről-évre nő a 60 év feletti lakosok népességaránya.
Célunk, hogy az idősek elszigetelődését és egészségromlását megelőzzük, aktivitásukat, lelki egyensúlyukat,
önálló életvezetési képességüket megőrizzék.
Klubfoglalkozás kerül megszervezésre kétheti rendszerességgel Sükösdön és Csátalján, változatos tematikával,
inspiráló programokkal, társas tevékenységekkel, kirándulásokkal.

Az idősklubokba és programjaira bármely településről várunk további csatlakozókat!

Módszertani, szakmai útmutatók, tanácsadások

Módszertani, szakmai útmutatók összegyűjtésével és továbbadásával, egészségfejlesztő előadások,
szakmai felkészítésekkel, képzések szervezésével segítjük a szakmai és civil szervezetek, az egészségügyben,
alapellátásban, társintézményekben dolgozók egészségfejlesztési munkáját, így reményeink szerint jelentős
mértékben javítani tudjuk a prevenciós ellátást, az abba való aktív, sikeres közreműködést.

SzülőKlubok

A „JÓszülőnek lenni!” programmal a különböző nevelési gondokkal küszködő szülőknek és gyermekeknek
kívánunk segítséget nyújtani. Szakemberek segítenek az életciklusokból, élethelyzetekből adódó krízishelyzetek
kezelésében, a pozitív családi kapcsolatok kialakításában, a családi belső erőforrások feltárásában.
Pályázatunk során 3 szülőklubot szervezünk:
-    2 klubot szervezünk általános iskolás gyermekek szülei számára, 2 havonta 2 órás összejövetel keretében,
     a szülőkkel és a pedagógusokkal egyeztetett témákban.
-    nevelőszülők munkájának segítése céljából havonta 2 órás klubfoglalkozást szervezünk
      a nevelőszülőként gyermeket nevelők sajátos problémáinak megoldásának segítésére.
A programok várható kezdési ideje: 2013. január