EFI Baja

Egészségfejlesztési Iroda Baja

SzülőKlubok

A „JÓszülőnek lenni!” programmal a különböző nevelési gondokkal küszködő szülőknek és gyermekeknek
kívánunk segítséget nyújtani. Szakemberek segítenek az életciklusokból, élethelyzetekből adódó krízishelyzetek
kezelésében, a pozitív családi kapcsolatok kialakításában, a családi belső erőforrások feltárásában.
Pályázatunk során 3 szülőklubot szervezünk:
-    2 klubot szervezünk általános iskolás gyermekek szülei számára, 2 havonta 2 órás összejövetel keretében,
     a szülőkkel és a pedagógusokkal egyeztetett témákban.
-    nevelőszülők munkájának segítése céljából havonta 2 órás klubfoglalkozást szervezünk
      a nevelőszülőként gyermeket nevelők sajátos problémáinak megoldásának segítésére.
A programok várható kezdési ideje: 2013. január