EFI Baja

Egészségfejlesztési Iroda Baja

Életmódváltó programok

Egészséges életmódra váltásnak három kiemelt alappillére van:
- a káros szenvedélyek elhagyása, 
- az étkezés korszerűsítése, normalizálása
- és a rendszeres testmozgás.

Az EFI az életmódváltó programok tekintetében szervező, feltáró, koordináló és támogató tevékenységet
végez. A legfontosabb területeken saját életmódváltó programokat szervezünk, az adatbázis építéssel és
partnerségi munkacsoportokkal egymásra épülő egységbe vonjuk a programokat, feltérképezzük a
hiányterületeket és az igényeket, módszertani útmutatókkal, előadásokkal, népszerűsítéssel segítjük,
támogatjuk a meglévő programokat.

Partnerségi munkacsoportok

A partnerségi munkacsoportba meghívunk minden potenciális egészségfejlesztésben
érintett szakmai és civil szervezetet, intézményt, döntéshozót a tevékenységek összehangolása
és minél hatékonyabbá tétele érdekében. Cél az információáramlás, együttműködés, tudás- és
tapasztalat megosztás, koordináció.

Egészségkommunikáció

Szemléletformálás, életmódváltás ösztönzés minden téren!

A kommunikációs tevékenység a sikeres egészségfejlesztés egyik alap pillére.
Célunk az EFI és programjainak ismertetésén és népszerűsítésén túl az általános
szemléletformálás, egészségüzentek továbbítása, az egészség iránti érzékenyítés,
motiváltság, cselekvésre ösztönzés, széles körű egészségaktivitások elérése.

Adatbázis építés

Az EFI egy olyan intézmény kíván lenni, ahol első körből információt tudunk szolgáltatni minden,
a térségben elérhető egészségfejlesztő programról . Célunk, hogy az életmódváltásban elkötelezett
személyt átfogó, részletes, célzott tanácsokkal, programajánlatokkal tudjuk ellátni
Az adatok összegyűjtésével egy színes választékú „menü-t” kívánunk a klienseknek felajánlani, mely
menüből habitusának, kedvének és lehetőségeinek megfelelően tudja összeállítani saját életmódváltó programját.

Várunk minden olyan céget, szervezetet, aki egészségfejlesztő vagy ahhoz kapcsolható tevékenységet végez,
keressen bennünket, ismertesse meg velünk programját, szolgáltatását.

Állapotfelmérés, kockázatbecslés

Programunk kiemelt célja és feladata azon egyének kiszűrése, akik betegségre utaló tünetekkel még nem,
vagy alig-alig rendelkeznek, ugyanakkor életmódbeli rizikóval élik mindennapjaikat. Az ő elérésükkel,
felvilágosításukkal és megfelelő egészség-magatartásra való átállásukkal a betegségek kialakulásának
nagy része megelőzhető.
Az alapállapot-felmérés pár perces, teljesen fájdalommentes, mely után kockázatbecslést tudunk végezni
és a kapott eredmények tükrében a klienseket célzott tanácsokkal tudjuk ellátni, számára hasznos
életmódváltó program(ok)ba tudjuk irányítani.

Az állapotfelmérés és kockázatbecslés valamint a hozzá kapcsolódó tanácsadás elérhető az
EFI-vel együttműködő 23 háziorvosi praxisban, az EFI irodában, valamint szervezett programjainkon.

Programunkkal részt veszünk települési rendezvényeken, a térségben tevékenykedő cégeknél
munkahelyi állapotfelmérő szűrőnapokat szervezünk.