EFI Baja

Egészségfejlesztési Iroda Baja

Életmódváltó programok

Egészséges életmódra váltásnak három kiemelt alappillére van:
- a káros szenvedélyek elhagyása, 
- az étkezés korszerűsítése, normalizálása
- és a rendszeres testmozgás.

Az EFI az életmódváltó programok tekintetében szervező, feltáró, koordináló és támogató tevékenységet
végez. A legfontosabb területeken saját életmódváltó programokat szervezünk, az adatbázis építéssel és
partnerségi munkacsoportokkal egymásra épülő egységbe vonjuk a programokat, feltérképezzük a
hiányterületeket és az igényeket, módszertani útmutatókkal, előadásokkal, népszerűsítéssel segítjük,
támogatjuk a meglévő programokat.